Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van DazOrganized, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53259610, inzake de website dazorganized.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door DazOrganized d.m.v. het klantensysteem van DazOrganized en de verwerkingen via onze website dazorganized.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

DazOrganized respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van DazOrganized. U dient zich ervan bewust te zijn dat DazOrganized niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link naar onze website verwijzen.

 

Verwerken van persoonsgegevens

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van DazOrganized, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van DazOrganized en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door DazOrganized worden gebruikt om u te informeren over DazOrganized-diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van DazOrganized-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door DazOrganized. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en DazOrganized.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

 

Bewaartermijn

DazOrganized bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Cookies

DazOrganized kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina′s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van DazOrganized. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.