Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– gebruik(en): alle denkbare handelingen
– je: de gebruiker/ bezoeker van de website
– de content: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je nu bekijkt.
Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
De content is door DazOrganized met de grootst mogelijke zorg samengesteld, DazOrganized aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
DazOrganzed is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van DazOrganized.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient te allen tijde schriftelijke aan DazOrganized gevraagd te worden.

Bij twijfel of vragen wordt verzocht contact met ons op te nemen.