Veel vragen worden gesteld over de bewaartermijn van documenten. Hieronder (in grote lijnen) een opsomming van wat je hoe lang moet bewaren:

Altijd bewaren

 • Notariële stukken (bijv. testamenten, akten)
 • Diploma’s, certificaten en getuigschriften
 • Arbeidscontracten
 • Inentingspapieren
 • Jaaropgaven en -overzichten
 • Medische documenten (b.v. bloedgroepkaart)
 • Trouwboekje en huwelijkscontract
 • Adoptie- of echtscheidingspapieren
 • Verklaring & beëindiging wettelijke samenwoning

30 jaar

 • Rechterlijke uitspraken

5 jaar (particulieren)

 • Belastingpapieren
 • Salarisstroken
 • Bank- en giroafschriften

7 jaar (ondernemers)

 • Grootboek
 • Debiteuren- en crediteurenadministratie
 • In- en verkoopadministratie
 • Loonadministratie
 • Voorraadadministratie
  N.B. papieren m.b.t. onroerende goederen moet je minimaal 10 jaar bewaren!

Tot het verstrijken van de geldigheidsdatum of ontvangst van een vervangend exemplaar

 • Verzekeringspolissen
 • Lidmaatschapsbewijzen
 • Pensioenoverzichten
 • Garantiebewijzen
 • Servicecontracten
 • Catalogi
 • Roosters
 • Wegenkaarten en plattegronden

Niet bewaren

Folders, reclamemateriaal, verjaarskaarten, vakantiekaarten, flyers, lege enveloppen 

Bron: De HuishoudCoach